Storytelling och kommunikation i film

Med ökad användning av IT i skolan följer förutsättningar att kommunicera via berättande i film. Filmer fångar både vuxna och barn. Det underlättar när man har svårt att få ungdomar och barns uppmärksamhet. Speciellt i svårare eller komplexa ämnen som kräver koncentration. Då är filmmediet tacksamt. I många skolor finns projektorer i flera av lokalernas […]

Läs mer »