I klassrummet

Digitala verktyg hjälper människor, framförallt vid ung ålder att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings och initiativförmåga. Dessa egenskaper som väcks fram utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap som enligt skolverket är ett av skolans uppdrag. Därför är frågan kring IKT viktig att diskutera. Men hur ska distributionen av digitala verktyg se ut i dagens klassrum? En viktig fråga är såklart ekonomin. Det är dyrt om varje klassrum ska ha datorer eller ipads till varje elev. Det finns alternativa sätt att lära sig det mest fundamentala delarna inom IKT utan att betala mycket pengar. Tanken är att man ska kunna lära sig koda genom enkla föreläsningar och grupparbeten. Vid ung ålder kan det handla om att man lär sig pilar (upp, ned, höger, vänster) och lätta tillvägagångssätt att programmera en robot. Medan i äldre åldrar ska man gå in mer på djupare förståelse men fortfarande inte för komplicerat att det inte går att förstå utan elektriska hjälpmedel.

Det mesta talar för att digitala verktyg ska få finnas i stor utsträckning i skolan men det har vissa negativa konsekvenser. Många pedagoger och elever störs av sociala medier under undervisningen och detta är ett problem som måste åtgärdas. Tanken är att digitaliseringen i klassrummet ska vara stimulerande och inte störande. IKT ska effektivisera arbetet i klassrummet och förenkla undervisningen för lärare.

Ipads och datorer gör inte bara lärandet roligare utan främjar nyanlända elevers lärande då de kan kombinera deras tankar med bilder och ljud. Digitala verktyg är också till stor hjälp för elever med dyslexi eller koncentrationssvårigheter då det finns program utvecklade just efter ens behov. Ipads och datorer ger möjlighet till olika sätt att presentera sina arbetet på. Detta ger upphov till kreativa arbeten och viktig träning inom muntliga framföranden.

I Mariedalsskolan i Lysekil kommun har alla elever i årskurs 1-6 sedan höstterminen 2016 en egen ipad att använda under skoltid. Skolan har ett faddersystem där årskurs 3 eleverna för vidare deras kunskaper om ipads vidare till det nykomna eleverna. Eleverna säger även att de kan skilja på användandet av ipaden i skolan och hemma. Hemma är det spel som gäller men i skolan så är det fokus på att lära sig saker. Aktiviteter och samarbeten mellan fadderklasserna tränar upp eleverna inom digitala verktyg då de bl.a får gå ut och fota saker med ipaden på rasterna och sedan skriva om bilderna.