Entreprenadjuridik

Att gå en kurs i entreprenadjuridik är mycket underlättande för dig som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller på något sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik samt standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09. I en entreprenadjuridik kurs lär du dig mer om till exempel ersättningsformer och hur man tolkar kontraktshandlingar. Kunskapen du och dina kollegor får underlättar när ni ska bevaka företagets skyldigheter och rättigheter vilket i sin tur kan bidra till att ni undviker långa och dyra rättsprocesser. Ni får helt enkelt en bättre bild på spelreglerna inom entreprenadjuridiken.

I det flesta kurser får du lära dig detta:

  • Upphandlingsformer
  • Ersättningsformer
  • Kontraktshandlingar
  • Begreppet entreprenad
  • Tider
  • Resultat- och garantiansvar
  • Skadestånd- och ansvarsfrågor
  • Ändringar och tilläggsarbeten
  • Grundläggande avtalsrätt

Efter grundkursen går det oftast att fördjupa sig inom entreprenadjuridikens olika grenar.

Varför är entreprenadjuridik viktigt?

Om du ska starta eller har ett företag inom entreprenad är det viktigt att du känner till vad entreprenadjuridik är.

Entreprenadjuridik är väldigt viktigt att kunna när man arbetar inom den branschen. Eftersom entreprenader oftast arbetar på större projekt som involverar mycket pengar är det viktigt att man inte gör några juridiska fel, för det kan bli väldigt kostsamt. Om du inte är försiktig kan du tvingas stå för denna kostnaden.

Det är viktigt att ha ett tydligt kontrakt som visar exakt vad ditt uppdrag är så det inte sker några missförstånd. Om du är kunnig inom entreprenadjuridik är det lätt att eliminera potentiella missförstånd i kontraktet.

En till anledning till varför entreprenadjuridik är en viktig kunskap är för att de finns folk i branschen som kan försöka lura dig. Sådana människor finns det i varje bransch. Om du kan entreprenadjuridik kan du upptäcka deras knep innan du förlorat någonting på det.

Standardvavtalen

I standardavtalen AB 04 och ABT 06 hittar du viktiga bestämmelser som kan bidra till ökade ekonomiska resultat om du kan bestämmelserna. I de flesta utbildningarna får du grundläggande kunskap inom AB 04 och ABT 06.

Ersättningsformer

Det är mycket viktigt att kunna de olika ersättningsformerna och hur de tillämpas och tolkas. Det är bra att veta vilka konsekvenser fast pris, löpande räkning, mängdkontrakt och incitamentavtal kan bidra till.

Om det kommer upp problem som till exempel justering eller hinder är det viktigt att veta vilka regler som tillämpas när tiden överskrider kontraktstiden.

Som du märker innehåller entreprenadjuridiken mycket som är bra att kunna. Detta är inte lätt att lära sig själv. Vi rekommenderar att du och dina kollegor går en kurs inom entreprenadjuridik.