Storytelling och kommunikation i film

Med ökad användning av IT i skolan följer förutsättningar att kommunicera via berättande i film. Filmer fångar både vuxna och barn. Det underlättar när man har svårt att få ungdomar och barns uppmärksamhet. Speciellt i svårare eller komplexa ämnen som kräver koncentration. Då är filmmediet tacksamt. I många skolor finns projektorer i flera av lokalernas klassrum. Svårigheten ligger nog främst i att hitta bra filmer.

Contentbyrån Populate i Stockholm är specialiserade på att producera filmer som berör. De har flertalet kunder inom stat, förvaltning, hälsa och ideella organisationer där de tillsammans utvecklat bra historier. Med historierna som underlag får lärare bra referensmaterial att bygga resonemang med eleverna i klassrummen. Exempel på ett alltid aktuellt ämne är hur vi beter oss mot våra medmänniskor, dvs mobbning av barn på rasterna. En film som berättar en historia ger djup till samtalen och utbildningen.

Inom naturvetenskapliga ämnen skapas många bra filmer som beskriver naturfenomen och hur saker och ting fungerar. Exempel på bra filmer är hur jetströmmarna som passerar högt upp i jordens atmosfär bidrar till att skapa högtryck och lågtryck. Väderfenomen och kraftigare svängningar med mer extremväder blir allt vanligare i och med jordens uppvärmning.

Ovan nämnda områden är exempel på hur berättande via film kan användas med IT i skolan.