Trender

Utvecklingen inom IKT går otroligt snabbt och inom skolan förväntas det många förändringar. Skolor över hela Sverige har börjat byta ut böcker och häften mot datorer och ipads. Det är en digital revolution som kräver mycket kunskap kring elektronik, kodning och programmering. Just nu handlar IKT-diskussionen mycket om utbildning och hur man på bästa sätt […]

Läs mer »

I klassrummet

Digitala verktyg hjälper människor, framförallt vid ung ålder att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings och initiativförmåga. Dessa egenskaper som väcks fram utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap som enligt skolverket är ett av skolans uppdrag. Därför är frågan kring IKT viktig att diskutera. Men hur ska distributionen av digitala verktyg se ut i dagens klassrum? […]

Läs mer »

Utbildning

IKT, informations och kommunikationsteknik har blivit ett viktigt område inom skolväsendet. Vi lever i en värld där vi är beroende av elektroniska enheter som effektiviserar vår vardag och det råder inget tvivel om att man vid ung ålder skall lära sig hantera dessa. Utbildning av IKT i skolan kommer innebära en stor fördel för barn […]

Läs mer »