Trender

Image result for elektroniska enheterUtvecklingen inom IKT går otroligt snabbt och inom skolan förväntas det många förändringar. Skolor över hela Sverige har börjat byta ut böcker och häften mot datorer och ipads. Det är en digital revolution som kräver mycket kunskap kring elektronik, kodning och programmering.

Just nu handlar IKT-diskussionen mycket om utbildning och hur man på bästa sätt skapar kompetenta lärare. Även satsningar på forskning och innovationer inom IKT är pågående processer.

Som sagt så utvecklas IKT-innehållet hela tiden och Sverige måste hänga med i detta race. En förutsättning för det är att staten investerar mer i forskning och utveckling inom systemteknik, mikro- och nano-elektronik, mjukvara och kommunikation som är grundläggande områden inom IKT. Detta skulle resultera i att svenska företag får tillgång till världsledande kompetens och forskningsresultat vilket är exakt det vi strävar efter. Svenska företag skulle få större attraktions och konkurrenskraft vilket bidrar till välfärden.

Ännu en trend för att både behålla och öka konkurrenskraften är att erbjuda industriforskningsinstituten större resurser. De är en viktig brygga mellan akademins forskningsresultat och framför allt de mindre företagens behov av bättre produkter och produktionsprocesser. Med fler resurser kan småföretag satsa mer på forskning och utveckling och utveckla kunskaperna och produkterna inom IKT.

Vi ser att trenderna handlar mycket om att bereda IKT-branschen med större resurser för att Sverige ska ha en fortsatt chans att briljera inom den digitala världen, den värld som inom kort kommer bli en verklighet och den så kallade ”riktiga världen”.