Prototyping

Prototyping är en process där man skapar en fungerande eller simulerad version av en produkt, tjänst eller idé för att testa och utvärdera dess funktioner, användarupplevelse och design innan den slutliga implementeringen. Det är en viktig del av produktutvecklingsprocessen som möjliggör tidig feedback och möjligheten att göra förbättringar innan produkten når marknaden. En prototyp kan […]

Läs mer »

Kreativt skapande

Kreativt skapande är en process där individer uttrycker sig genom olika konstnärliga och kreativa uttrycksformer. Det kan inkludera konst, musik, dans, skrivande, teater, film, fotografi och mycket mer. Kreativt skapande kan vara både en personlig och social aktivitet, och det ger utrymme för självutforskning, självuttryck och självförverkligande. Det finns flera fördelar med att engagera sig […]

Läs mer »

Högskoleprov

Högskoleprov är ett sätt att ta sig in på en utbildning efter gymnasieskolan, och som många redan testar under gymnasieskolans tid. Provet kan ses som en andra chans för många att komma in på universitet och högskola, om man inte har betyg som räcker hela vägen in på den utbildning man önskar. Det som många […]

Läs mer »

Entreprenadjuridik

Att gå en kurs i entreprenadjuridik är mycket underlättande för dig som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller på något sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik samt standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09. I en entreprenadjuridik kurs lär du dig mer om till exempel ersättningsformer och hur man tolkar kontraktshandlingar. Kunskapen du och dina kollegor får […]

Läs mer »

Storytelling och kommunikation i film

Med ökad användning av IT i skolan följer förutsättningar att kommunicera via berättande i film. Filmer fångar både vuxna och barn. Det underlättar när man har svårt att få ungdomar och barns uppmärksamhet. Speciellt i svårare eller komplexa ämnen som kräver koncentration. Då är filmmediet tacksamt. I många skolor finns projektorer i flera av lokalernas […]

Läs mer »

Trender

Utvecklingen inom IKT går otroligt snabbt och inom skolan förväntas det många förändringar. Skolor över hela Sverige har börjat byta ut böcker och häften mot datorer och ipads. Det är en digital revolution som kräver mycket kunskap kring elektronik, kodning och programmering. Just nu handlar IKT-diskussionen mycket om utbildning och hur man på bästa sätt […]

Läs mer »

I klassrummet

Digitala verktyg hjälper människor, framförallt vid ung ålder att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings och initiativförmåga. Dessa egenskaper som väcks fram utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap som enligt skolverket är ett av skolans uppdrag. Därför är frågan kring IKT viktig att diskutera. Men hur ska distributionen av digitala verktyg se ut i dagens klassrum? […]

Läs mer »

Utbildning

IKT, informations och kommunikationsteknik har blivit ett viktigt område inom skolväsendet. Vi lever i en värld där vi är beroende av elektroniska enheter som effektiviserar vår vardag och det råder inget tvivel om att man vid ung ålder skall lära sig hantera dessa. Utbildning av IKT i skolan kommer innebära en stor fördel för barn […]

Läs mer »

Interim management

Söker ni erfarna människor som med snabba ryck kan sättas in i projekt och snabbt komma in i den pågående processen, så kan interim management vara något för er. Det gäller förstås att det är rätt personer för rätt uppgifter så personen snabbt kan komma in i projektet. Resursen, dvs personen i fråga kan sättas in under […]

Läs mer »

Att jobba med kläder

Att jobba med sälja kläder är för många en fantastiskt bransch. Då får man kombinera arbete med sitt stora intresse, nämligen kläder. Personligen så har jag större delen av livet arbetet med kläder, då primärt underkläder. Underkläder kanske får många låter som ett rätt tråkigt område men för mig är det ett stort intresse och […]

Läs mer »