UGL

Många som har gått en UGL utbildning menar att det har berikat och påverkat arbetslivet avsevärt. UGL är en gedigen utbildning som har hjälpt mängder av människor att fungera bättre i arbetslivet och även i andra sammanhang. UGL som är en förtkortning utveckling av grupp och ledare. Och är precis som det låter en utbildning som fokuserar på gruppdynamiken och gruppsamverkan ur ett ledarskapsperspektiv. UGL är en mycket beprövad modell som hjälpt många i arbetslivet. Ni kommer ställas inför gruppövningar och enskilda prövningar som får dig att analysera, leda och utveckla gruppen till det positiva.

UGL är en populär utbildning inom försvarsmakten men också en mycket eftertraktad utbildning för företag. Då modellen fokuserar gruppens utveckling och ledarskap är det en väldigt meriterande utbildning att ha på CVet. Utbildning är formad och skapad av försvarsmakten men grundar sig på en forskares teorier som heter Susan Wheelans. Susan Wheelans har under en period på 30 år studerat arbetsgruppers utveckling och samverkan. Denna modell och teorier är grunden till UGL men

UGL utbildningen pågår under en 5 dagars period och det eftersträvas att det sker under internatform, dvs att deltagarna stannar över. Dagarna och utbildningen ska ske sammanhängande och det går således inte att missa en dag eller liknande utan det kräver att utbildningen fullföljs. Antalet deltagare per utbildningstillfälle är 8-12. Minimum är alltså 8 personer och det ska inte heller överstiga 12 deltagande personer.

Det är många som menar att alla skulle egentligen behöva gå en UGL för det ger så mycket för personen i fråga. Det är en riktigt kvalitets ledarskapsutbildning som sätter prägel på ditt ledarskap inom verksamheter. Flera menar också att det är mer än en utbildning utan snarare en upplevelse utöver det vanliga som bidrar på flera sätt både för dig och gruppen du arbetar i.

UGL utbildningen genomgick en utveckling och förändrades 2008 med nya riktlinjer. Innan dess såg UGL utbildningen något annorlunda ut än vad den gör idag.