Högskoleprov

Högskoleprov är ett sätt att ta sig in på en utbildning efter gymnasieskolan, och som många redan testar under gymnasieskolans tid. Provet kan ses som en andra chans för många att komma in på universitet och högskola, om man inte har betyg som räcker hela vägen in på den utbildning man önskar. Det som många ungdomar kanske inte vet om är att det går att förbereda sig för högskoleprovet på olika sätt. Genom att vända dig till personer med erfarenhet av flera högskoleprov kan de hjälpa till att förbereda dig till ditt prov. Oftast är det bra att göra flera högskoleprov för att se hur mycket du kan, för att senare kunna ta hjälp av till exempel högskoleprovs webbkurser och förbättra dina tidigare resultat. Webbkurserna ger dig möjlighet till att analysera dina tidigare resultat och hitta förbättringspotentialen för att nå så högt som möjligt.

Entreprenadjuridik

Att gå en kurs i entreprenadjuridik är mycket underlättande för dig som är entreprenör, beställare, besiktningsman eller på något sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik samt standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09. I en entreprenadjuridik kurs lär du dig mer om till exempel ersättningsformer och hur man tolkar kontraktshandlingar. Kunskapen du och dina kollegor får underlättar när ni ska bevaka företagets skyldigheter och rättigheter vilket i sin tur kan bidra till att ni undviker långa och dyra rättsprocesser. Ni får helt enkelt en bättre bild på spelreglerna inom entreprenadjuridiken.

I det flesta kurser får du lära dig detta:

  • Upphandlingsformer
  • Ersättningsformer
  • Kontraktshandlingar
  • Begreppet entreprenad
  • Tider
  • Resultat- och garantiansvar
  • Skadestånd- och ansvarsfrågor
  • Ändringar och tilläggsarbeten
  • Grundläggande avtalsrätt

Efter grundkursen går det oftast att fördjupa sig inom entreprenadjuridikens olika grenar.

Varför är entreprenadjuridik viktigt?

Om du ska starta eller har ett företag inom entreprenad är det viktigt att du känner till vad entreprenadjuridik är.

Entreprenadjuridik är väldigt viktigt att kunna när man arbetar inom den branschen. Eftersom entreprenader oftast arbetar på större projekt som involverar mycket pengar är det viktigt att man inte gör några juridiska fel, för det kan bli väldigt kostsamt. Om du inte är försiktig kan du tvingas stå för denna kostnaden.

Det är viktigt att ha ett tydligt kontrakt som visar exakt vad ditt uppdrag är så det inte sker några missförstånd. Om du är kunnig inom entreprenadjuridik är det lätt att eliminera potentiella missförstånd i kontraktet.

En till anledning till varför entreprenadjuridik är en viktig kunskap är för att de finns folk i branschen som kan försöka lura dig. Sådana människor finns det i varje bransch. Om du kan entreprenadjuridik kan du upptäcka deras knep innan du förlorat någonting på det.

Standardvavtalen

I standardavtalen AB 04 och ABT 06 hittar du viktiga bestämmelser som kan bidra till ökade ekonomiska resultat om du kan bestämmelserna. I de flesta utbildningarna får du grundläggande kunskap inom AB 04 och ABT 06.

Ersättningsformer

Det är mycket viktigt att kunna de olika ersättningsformerna och hur de tillämpas och tolkas. Det är bra att veta vilka konsekvenser fast pris, löpande räkning, mängdkontrakt och incitamentavtal kan bidra till.

Om det kommer upp problem som till exempel justering eller hinder är det viktigt att veta vilka regler som tillämpas när tiden överskrider kontraktstiden.

Som du märker innehåller entreprenadjuridiken mycket som är bra att kunna. Detta är inte lätt att lära sig själv. Vi rekommenderar att du och dina kollegor går en kurs inom entreprenadjuridik.

Storytelling och kommunikation i film

Med ökad användning av IT i skolan följer förutsättningar att kommunicera via berättande i film. Filmer fångar både vuxna och barn. Det underlättar när man har svårt att få ungdomar och barns uppmärksamhet. Speciellt i svårare eller komplexa ämnen som kräver koncentration. Då är filmmediet tacksamt. I många skolor finns projektorer i flera av lokalernas klassrum. Svårigheten ligger nog främst i att hitta bra filmer.

Contentbyrån Populate i Stockholm är specialiserade på att producera filmer som berör. De har flertalet kunder inom stat, förvaltning, hälsa och ideella organisationer där de tillsammans utvecklat bra historier. Med historierna som underlag får lärare bra referensmaterial att bygga resonemang med eleverna i klassrummen. Exempel på ett alltid aktuellt ämne är hur vi beter oss mot våra medmänniskor, dvs mobbning av barn på rasterna. En film som berättar en historia ger djup till samtalen och utbildningen.

Inom naturvetenskapliga ämnen skapas många bra filmer som beskriver naturfenomen och hur saker och ting fungerar. Exempel på bra filmer är hur jetströmmarna som passerar högt upp i jordens atmosfär bidrar till att skapa högtryck och lågtryck. Väderfenomen och kraftigare svängningar med mer extremväder blir allt vanligare i och med jordens uppvärmning.

Ovan nämnda områden är exempel på hur berättande via film kan användas med IT i skolan.

Trender

Image result for elektroniska enheterUtvecklingen inom IKT går otroligt snabbt och inom skolan förväntas det många förändringar. Skolor över hela Sverige har börjat byta ut böcker och häften mot datorer och ipads. Det är en digital revolution som kräver mycket kunskap kring elektronik, kodning och programmering.

Just nu handlar IKT-diskussionen mycket om utbildning och hur man på bästa sätt skapar kompetenta lärare. Även satsningar på forskning och innovationer inom IKT är pågående processer.

Som sagt så utvecklas IKT-innehållet hela tiden och Sverige måste hänga med i detta race. En förutsättning för det är att staten investerar mer i forskning och utveckling inom systemteknik, mikro- och nano-elektronik, mjukvara och kommunikation som är grundläggande områden inom IKT. Detta skulle resultera i att svenska företag får tillgång till världsledande kompetens och forskningsresultat vilket är exakt det vi strävar efter. Svenska företag skulle få större attraktions och konkurrenskraft vilket bidrar till välfärden.

Ännu en trend för att både behålla och öka konkurrenskraften är att erbjuda industriforskningsinstituten större resurser. De är en viktig brygga mellan akademins forskningsresultat och framför allt de mindre företagens behov av bättre produkter och produktionsprocesser. Med fler resurser kan småföretag satsa mer på forskning och utveckling och utveckla kunskaperna och produkterna inom IKT.

Vi ser att trenderna handlar mycket om att bereda IKT-branschen med större resurser för att Sverige ska ha en fortsatt chans att briljera inom den digitala världen, den värld som inom kort kommer bli en verklighet och den så kallade ”riktiga världen”.

 

 

I klassrummet

Digitala verktyg hjälper människor, framförallt vid ung ålder att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings och initiativförmåga. Dessa egenskaper som väcks fram utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap som enligt skolverket är ett av skolans uppdrag. Därför är frågan kring IKT viktig att diskutera. Men hur ska distributionen av digitala verktyg se ut i dagens klassrum? En viktig fråga är såklart ekonomin. Det är dyrt om varje klassrum ska ha datorer eller ipads till varje elev. Det finns alternativa sätt att lära sig det mest fundamentala delarna inom IKT utan att betala mycket pengar. Tanken är att man ska kunna lära sig koda genom enkla föreläsningar och grupparbeten. Vid ung ålder kan det handla om att man lär sig pilar (upp, ned, höger, vänster) och lätta tillvägagångssätt att programmera en robot. Medan i äldre åldrar ska man gå in mer på djupare förståelse men fortfarande inte för komplicerat att det inte går att förstå utan elektriska hjälpmedel.

Det mesta talar för att digitala verktyg ska få finnas i stor utsträckning i skolan men det har vissa negativa konsekvenser. Många pedagoger och elever störs av sociala medier under undervisningen och detta är ett problem som måste åtgärdas. Tanken är att digitaliseringen i klassrummet ska vara stimulerande och inte störande. IKT ska effektivisera arbetet i klassrummet och förenkla undervisningen för lärare.

Ipads och datorer gör inte bara lärandet roligare utan främjar nyanlända elevers lärande då de kan kombinera deras tankar med bilder och ljud. Digitala verktyg är också till stor hjälp för elever med dyslexi eller koncentrationssvårigheter då det finns program utvecklade just efter ens behov. Ipads och datorer ger möjlighet till olika sätt att presentera sina arbetet på. Detta ger upphov till kreativa arbeten och viktig träning inom muntliga framföranden.

I Mariedalsskolan i Lysekil kommun har alla elever i årskurs 1-6 sedan höstterminen 2016 en egen ipad att använda under skoltid. Skolan har ett faddersystem där årskurs 3 eleverna för vidare deras kunskaper om ipads vidare till det nykomna eleverna. Eleverna säger även att de kan skilja på användandet av ipaden i skolan och hemma. Hemma är det spel som gäller men i skolan så är det fokus på att lära sig saker. Aktiviteter och samarbeten mellan fadderklasserna tränar upp eleverna inom digitala verktyg då de bl.a får gå ut och fota saker med ipaden på rasterna och sedan skriva om bilderna.

 

 

Utbildning

Image result for IKTIKT, informations och kommunikationsteknik har blivit ett viktigt område inom skolväsendet. Vi lever i en värld där vi är beroende av elektroniska enheter som effektiviserar vår vardag och det råder inget tvivel om att man vid ung ålder skall lära sig hantera dessa. Utbildning av IKT i skolan kommer innebära en stor fördel för barn i framtiden eftersom jobben numera grundar sig på eller innebär hantering av elektroniska enheter. Men för att kunna lära ut om IKT på ett bra sätt behöver skolpersonalen själva vara tillräckligt insatta i ämnet och kompetenta. Detta nås genom de många kurser som finns inom universitet och liknande vänder sig till verksamma lärare och utvecklar deras kunskaper om informations- och kommunikationsteknikens betydelse men även öka deras egen digitala kompetens och sin förmåga att integrera IKT i.

Det är viktigt att ta hänsyn till både elever och lärare och därför skall denna utveckling inte komma som ett slag i ansiktet. Skolpersonal ska ha god tid att lära sig om IKT utan att stress framkallas, för en långvarig period av lärande. Här spelar internetuppkopplingen även en stor roll. Varje skola ska ha tillgång till snabbt nätverk för att förenkla arbetsförhållandena. Men med tiden kommer fler och fler lärare att ha bredare kunskaper kring IKT eftersom att vi lever i ett samhälle där datorer och annan elektronik är stimulerande.

Sammanfattningsvis pågår numera en ständig utveckling av IKT där skolpersonal eller studerande, via föreläsningar och kurser lär sig om IKT och hur de ska tillämpa kunskaperna i undervisningen. Men för att det ska bli så bra som möjligt är det essentiellt att personalen lär sig alla grunder och hur man kan effektivisera sitt arbete med hjälp av olika mjukvaror för att minska stressen men även lära ut snabbare.

Interim management

Söker ni erfarna människor som med snabba ryck kan sättas in i projekt och snabbt komma in i den pågående processen, så kan interim management vara något för er. Det gäller förstås att det är rätt personer för rätt uppgifter så personen snabbt kan komma in i projektet. Resursen, dvs personen i fråga kan sättas in under kortare perioder för att ge snabbt och bra effekt men kan också finns till i projekten under en längre beroende på omfattning och helt enkelt hur länge det behövs.

På så sätt får du riktigt erfaren och kompetent personal så länge som du projektet eller företaget behöver. Med ett tydlig mål så sker projektet tidsbegränsat och ni får den erfarenhet, kunskap och kompetens som ni kanske annars hade saknat. Detta kan var det perfekta alternativet när ni fattas en vis spets kompetens i ett projekt eller företag. Eller så räcker inte tiden till? Då finns det ultimata alternativet nämlinge just interim management.

Det finns nu flertalet företaget som erbjuder tjänster inom interim management och det kan vara en ide att titta igenom marknaden och jämföra aktörer. Vi kommer delvis tipsa om företag inom interim management branschen. Helt enkelt interim företag som vi rekommenderar.

Att jobba med kläder

Att jobba med sälja kläder är för många en fantastiskt bransch. Då får man kombinera arbete med sitt stora intresse, nämligen kläder. Personligen så har jag större delen av livet arbetet med kläder, då primärt underkläder. Underkläder kanske får många låter som ett rätt tråkigt område men för mig är det ett stort intresse och jag verkligen brinner för olika typer av underkläder. Underkläder är så mycket mer än ett par tråkiga trosor eller boxershorts. Det finns sexiga underkläder sen finns helt skilda underkläder som endast ska vara funktionella. Det finns lite av varje typ av underkläder och det är förstås kul att som konsument kunna välja och vraka i utbudet. Jag har både varit involverade i en underklädesbutik som endast fanns fysisk, sedan en butik som både hade en lokal men även sålde underkläder online på nätet. Jag gillar att sälja underkläder på båda sätten men att sälja underkläder i butik är förstås något som blir lite personligare än sköta om kunder på en webbutik.

Sexiga underkläder säljer bra online då kunden annars kan vara lite blyg. Hemma framför skärmen så vågar de ta ut svängarna lite och köper sådant som de kanske inte skulle våga gå fram med till kassan i en “vanlig butik”. Fördelen att sälja underkläder online är också att det är smidigt att kunna ta del av ett stort utbud. Det blir helt enkelt mer överskådligt för besökarna. Ytterligare viktigt fördel är förstås att man kan hålla nere kostnader när man endast driver ehandel. Man slipper en lokalhyra som ofta äter upp en stor del av vinsten. Kan man hålla nere kostnaderna så kan man givetvis erbjuda bra priser till kunderna om man strävar efter detta. Fördelarna i en fysisk butik är förstås att kunderna kan känna och rent av testa produkterna innan de handlar. Då får man en liten annan uppfattning kring material osv vilket kan vara lite att svårare att förmedla online. Så båda typerna av försäljning har sina för och nackdelar. Men kan man kombinera de båda så är det upplagt för en succe!

Min jobb i underklädesbranschen är dock annorlunda då jag faktiskt jobbar med båda. Både fysisk och online butik vilket jag gör att jag får ta del av både världarna. Det är verkligen jätte kul och jag fullkomligt älskar underkläder. Jag har hamnat i rätt bransch och det är försäljning av kläder. Nu är jag förnärvarande nischad mot snygga och sexiga underkläder men det kan definitivt komma att ändras i framtiden. Så länge jag får arbeta med försäljning av kläder kommer jag garanteras trivas. Sen är det förstås önskvärt att få arbeta i både butik och med ehandel i form av en webshop. Kanske är detta en bransch för dig?

Undersök branschen, det finns mängder av butiker som ständigt söker personal och hittar du ditt drömjobb och de kanske inte anställer för närvarande så kan ni alltid lämna ditt CV. Då har du i alla fall visat ditt intresse och kan hoppas de tänker på dig när de väl väljer att anställa folk. Det är rolig bransch men för och nackdelar. Den kanske passar dig bra?

Fotograf

Detta inlägg handlar om fotograf yrket. Att vara fotograf är för många att kunna kombinera sin hobby med ett yrke. Och det är trots allt fantastiskt.

Sen finns det mängder av olika typer av fotografer. T.ex. som bröllopsfotograf, produktfotograf eller tex sport&/evenemangs fotograf. En del väljer att kombinera med andra väljer att fokusera på en nisch inom fotografering. Det gäller att fokusera och erbjuda det man är riktigt bra på.

Tar man t.ex. en bröllopsfotograf. Detta är egentligen en liten säsongbetonad marknad vilket gör att det kan tex är väldigt mycket bokningar på vår och sommar halvåret. Det är också väldig konkurrens inom bröllopsfotografering men som sagt gott om bokningar under en vis period.

Som bröllopsfotograf får man vara bered att verka under ett lite större område och än att t.ex. bara hålla sig runt omkring en stad. Ett exempel är t.ex. att man verkar som bröllopsfotograf i Skåne. Då får fotografen resa lite men samtidigt verksam i ett större område än just i en stad.

Det är viktigt som bröllopsfotograf att du har lätt att få kontakt med personerna du fotograferar. Det handlar helt enkelt om personkemi. Så personerna känns avslappnade när foton tas. Detta för få så bra och naturliga bröllopsbilder som möjligt. För att bli en riktigt bra bröllopsfotograf i Skåne eller övriga landet är det därför viktigt att jobba med att få en avslappnad fotosession oavsett om det gäller bröllop eller övriga fotograferingar.

Satsar du som “allmän fotograf” så kan det räcka att fokusera på en stad och vara verksam i dess omnejd. Det finns massar av möjligheter, allt från att fotografera familjer, så kallade familjefoton till hjälpa företag att ta foton på deras sortiment. Det gäller att tydligt presentera era tjänster och vad ni kan göra för just privatpersonen eller företaget beroende vad ni väljer att satsa på.

Detta gör ni bland annat genom att ha en tydlig presentation för era tjänster. Gärna även ha en aktiv portfölj där ni laddar upp med tidigare genomförda fotosessions så dina besökare kan ta del av du har erbjuda. Det ger besökarna ett tydligt budskap och förtroende för fotografen i fråga.

Fotograf yrket är en spännande bransch med mängder kreativa och kompetenta människor. Kanske är denna bransch något för dig?

UGL

Många som har gått en UGL utbildning menar att det har berikat och påverkat arbetslivet avsevärt. UGL är en gedigen utbildning som har hjälpt mängder av människor att fungera bättre i arbetslivet och även i andra sammanhang. UGL som är en förtkortning utveckling av grupp och ledare. Och är precis som det låter en utbildning som fokuserar på gruppdynamiken och gruppsamverkan ur ett ledarskapsperspektiv. UGL är en mycket beprövad modell som hjälpt många i arbetslivet. Ni kommer ställas inför gruppövningar och enskilda prövningar som får dig att analysera, leda och utveckla gruppen till det positiva.

UGL är en populär utbildning inom försvarsmakten men också en mycket eftertraktad utbildning för företag. Då modellen fokuserar gruppens utveckling och ledarskap är det en väldigt meriterande utbildning att ha på CVet. Utbildning är formad och skapad av försvarsmakten men grundar sig på en forskares teorier som heter Susan Wheelans. Susan Wheelans har under en period på 30 år studerat arbetsgruppers utveckling och samverkan. Denna modell och teorier är grunden till UGL men

UGL utbildningen pågår under en 5 dagars period och det eftersträvas att det sker under internatform, dvs att deltagarna stannar över. Dagarna och utbildningen ska ske sammanhängande och det går således inte att missa en dag eller liknande utan det kräver att utbildningen fullföljs. Antalet deltagare per utbildningstillfälle är 8-12. Minimum är alltså 8 personer och det ska inte heller överstiga 12 deltagande personer.

Det är många som menar att alla skulle egentligen behöva gå en UGL för det ger så mycket för personen i fråga. Det är en riktigt kvalitets ledarskapsutbildning som sätter prägel på ditt ledarskap inom verksamheter. Flera menar också att det är mer än en utbildning utan snarare en upplevelse utöver det vanliga som bidrar på flera sätt både för dig och gruppen du arbetar i.

UGL utbildningen genomgick en utveckling och förändrades 2008 med nya riktlinjer. Innan dess såg UGL utbildningen något annorlunda ut än vad den gör idag.